Hofmanaginica

Elokvencija je najstarija od svih veština. tako, da bi postao govornikom, ni učitelji, ni pravila, ni svakodnevna vežbanja nisu dovoljna. – Ciceron

Ono što je Platon zahtevao od pravog prijatelja mudrosti i nauke, da naime voli svaku nauku, a nijednu vrstu znanja i obrazovanosti da ne odbacuje, to je imao Ciceron. Njegova besednička slava traje i danas, pored svih promena koje su se pojavile u besedništvu. Ciceron se od mladosti bio predao advokatskom radu i nije se do slave penjao polagano, nego je odmah zablistao slavom te je na rimskom forumu važio kao najugledniji branilac.Ciceron je za besednike čija se veština sastojala u vikanju umeo  podrugljivo govoriti da zbog svoje nesposobnosti uzjahuje na viku kao hromi na konja. Kolikou današnje vreme imamo ovakvih “ besednika “ koji viču i pričaju svi u isti mah, paralelno, ne slušajući jedan drugoga.

U vreme kad se Ciceron bavio politikom primetio je da zanatlije koje se…

View original post 823 more words

Advertisements