Pisati blog, deliti zapažanja sa PC alatkom, odmah u istom trenutku bez pravila ko će čitati, da li će se deliti slučajni napad trenutaka. Otuda neka se za početak sebe u ovoj formi zovem SLUCAJNI

Advertisements